Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:
(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се
откажете от договора)
До _______________________________________
С настоящото уведомявам/e, че се отказваме от сключения от мен/нас договор за
покупка на следните стоки
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..............................................
Поръчано на/получено на -
.........................................................................................................
Име на потребителя/ите –
.............................................................................................................
 
Адрес на потребителя/ите -
...............................................................................................................
 
Подпис на потребителя/ите: .......................................................
(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
Дата: ...................................................
Google + Facebook Twitter LinkedIn

 gsm.0888720008 office@2fukli.net office@2fukli.com